MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   

Kontrakt II/1/1


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w dzielnicy Śródmieście i Rury w Lublinie
W dniu 13.06.2018 r. podpisano umowę z konsorcjum BLEJKAN i TAYLOR.
W ramach kontraktu planowana jest:

 1. Budowa ok. 5,33km sieci kanalizacji sanitarnej
 2. Budowa ok. 0,94km sieci wodociągowej
 3. Budowa 1 przepompowni ścieków

Kontrakt realizowany będzie w terminie: od 22.06.2018 r. do 31.12.2021 r.,
Obecnie trwają roboty budowlane w ul. Wapiennej.

W ul. Abramowickiej (droga 385) kan., Podleśnej sieć kan., Barwnej sieć kan., Floriańskiej sieć kan., Białkowskiej Górze sieć kan., Niskiej sieć kan. Biskupie sieć kan., Dojazdowej sieć kan., Dziubińskiej kan., ulicy Nadbystrzyckiej sieć kan. nastąpił odbiór końcowy robót - możliwe jest podłączanie nieruchomości.


Kontrakt II/1/2


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północnych dzielnicach miasta Lublin - Zakończony możliwe jest podłączanie nieruchomości.


W dniu 14.12.2018 r. podpisano umowę z firmą TAYLOR.
W ramach kontraktu wybudowano 1908,11 m sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i 429,48 m sieci wodociągowej z przyłączami.

 

Kontrakt II/1/3


Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ulicy Skowronkowej od Al. Warszawskiej do granic miasta oraz
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Skowronkowej od Al. Warszawskiej do włączenia do kolektora AS – zakres I/II
W dniu 14.12.2018 r. podpisano umowę z firmą TAYLOR.

Pierwszy etap inwestycji zakończono, wybudowano 781m sieci kanalizacji sanitarnej – możliwe jest podłączanie nieruchomości w ulicach Agronomicznej i Wodnej.
Drugi etap inwestycji realizować będzie Spółka LPRInż, z którą została podpisana umowa
w dniu 10.06.2021 r.
Planowana jest budowa:

 • sieci wodociągowej o długości 3784,8 m
 • sieci kanalizacji sanitarnej o długości 5769,3 m

Kontrakt II/1/4


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wspólnej z włączeniem do istniejącego kolektora sanitarnego DN1800 etap I; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wspólnej z włączeniem do istniejącego kolektora sanitarnego DN1800 etap II – zakończony, możliwe jest podłączanie nieruchomości


W dniu 03.08.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą TUREK JUNIOR.
W dniu 11.07.2019 r. nastąpił odbiór końcowy robót w ulicy Wspólnej.
Wybudowano sieć kanalizacyjną wraz z odgałęzieniami o długości 302,1m.

Kontrakt II/2


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Lipskiej i Stary Gaj w Lublinie zakończony, możliwe jest podłączanie nieruchomości.
W dniu 10.05.2018 r. podpisano umowę z konsorcjum BLEJKAN i TAYLOR.
W ramach kontraktu planowana jest:

W ramach kontraktu wybudowano 8703,85 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i 7352,47 m sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami.

Kontrakt III/1


Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Smoluchowskiego - kontrakt zakończony
W dniu 03.01.2019 r. podpisano umowę z firmą TAYLOR.
W dniu 11.12.2019 r. nastąpił odbiór końcowy robót w ul. Smoluchowskiego.
Przebudowano sieć kanalizacyjną o długości 1396m.


Kontrakt III/2


Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Grygowej (w kanale zbiorczym pod stacją rozrządową PKP Majdan Tatarski) w Lublinie - kontrakt zakończony.
W dniu 14.12.2018 r. podpisano umowę z firmą TAYLOR.

W dniu 29.04.2021 r. nastąpił odbiór końcowy robót, przebudowano 563,11 m sieci kanalizacji sanitarnej i 1007,25 m sieci wodociągowej.

Kontrakt III/3/1


Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pobliżu ulicy Bernardyńskiej oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowej w Al. Solidarności w Lublinie - kontrakt zakończony
W dniu 30.01.2019 r. podpisano umowę z firmą TAYLOR.
W dniu 18.06.2020 r. nastąpił odbiór końcowy robót.
Przebudowano 784,5 m sieci kanalizacji sanitarnej i wybudowano 319,4 m sieci wodociągowej.

Kontrakt III/3/2


Przebudowa kolektora B i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Dolnej Panny Marii w Lublinie
W dniu 17.07.2019 r. podpisano umowę z firmą ELPIS.
W ramach kontraktu planowana jest przebudowa ok. 0,6km sieci kanalizacji sanitarnej.
Kontrakt realizowany będzie w terminie: od 19.08.2019 r. do 30.09.2021 r., w następujących ulicach:
Dolnej Panny Marii sieć kan.
Rusałka sieć kan.
Obecnie trwają roboty budowlane.

Kontrakt VI


Budowa sieci kanalizacyjnych w dzielnicy Ponikwoda
W dniu 24.08.2018 r. podpisano umowę z konsorcjum BLEJKAN i TAYLOR.
Kontrakt obejmuje projektowanie i budowę sieci wod.-kan.
W ramach kontraktu planowana jest:

 1. Budowa ok. 10,5km sieci kanalizacji sanitarnej
 2. Budowa ok. 2,84km sieci wodociągowej
 3. Budowa 1 przepompowni ścieków

Kontrakt realizowany będzie w terminie: od 24.08.2018 r. do 31.03.2022 r., w następujących ulicach:
Brzozowej sieć wod.-kan.   
Czernicowej sieć wod.-kan.           
Daktylowej sieć kan.           
Dożynkowej sieć kan.           
Kminkowej sieć kan.           
Lubczykowej sieć kan.           
Majerankowej sieć wod.-kan.           
Narcyzowej sieć kan.           
Orzechowej sieć wod.-kan.           
Palmowej sieć kan.           
Paprociowej sieć kan.           
Pistacjowej sieć kan.           
Sekwojowej sieć wod.-kan.           
Trześniowskiej sieć wod.-kan.           
Wrzosowej sieć kan.           
Żurawinowej sieć wod.-kan.                       
Obecnie trwają prace projektowe i roboty budowlane w ulicach Trześniowskiej, Daktylowej, Paprociowej, Żurawinowej, Kminkowej, Brzozowej, Majerankowej, Narcyzowej, Palmowej, Orzechowej, Czernicowej i Pistacjowej.

Kontrakt VII


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i uzupełnienie brakujących odcinków wodociągu w rejonie ulic Skowronkowej i Sławinkowskiej
W dniu 31.07.2018 r. podpisano umowę z konsorcjum BLEJKAN i TAYLOR.
Kontrakt obejmuje projektowanie i budowę sieci wod.-kan.
W ramach kontraktu planowana jest:

 1. Budowa ok. 6,3km sieci kanalizacji sanitarnej
 2. Budowa ok. 1,1km sieci wodociągowej
 3. Budowa 2 przepompowni ścieków

Kontrakt realizowany będzie w terminie: od 31.07.2018 r. do 31.03.2022 r., w następujących ulicach:
Skowronkowej sieć wod.-kan.
Sławinkowskiej sieć wod.-kan.
Szafranowej sieć wod.-kan.
Obecnie trwają prace projektowe i roboty budowlane w ul. Skowronkowej.
W ulicy Szafranowej nastąpił odbiór końcowy robót  - możliwe jest podłączanie nieruchomości.

Kontrakt VIII


Budowa przedłużenia kolektora TIV do granic miasta wraz z modernizacją istniejącego odcinka; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krężnickiej w Lublinie
W dniu 03.08.2018 r. podpisano umowy z konsorcjum BLEJKAN i TAYLOR.
Kontrakt obejmuje projektowanie i budowę sieci wod.-kan.
W ramach kontraktu planowana jest:

 1. Budowa ok. 3,15km sieci kanalizacji sanitarnej
 2. Przebudowa ok. 6,4km sieci kanalizacji sanitarnej
 3. Budowa 2 przepompowni ścieków
 4. Przebudowa 4 przepompowni ścieków 

Kontrakt realizowany będzie w terminie: od 03.08.2018 r. do 31.03.2022 r., w następujących ulicach:
Cienistej sieć kan.
Krężnickiej sieć kan.
Marzanny sieć kan.
Niezapominajki sieć kan.
Obecnie trwają prace projektowe.
W ulicy Cienistej kan. nastąpił odbiór końcowy robót – możliwe jest podłączanie nieruchomości.

Kontrakt IX


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i uzupełnienie brakujących odcinków wodociągu w starej część ulicy Poligonowej i ulicach bocznych, ul. Poligonowej i ul. Raginisa
W dniu 08.05.2018 r. podpisano umowę z firmą TAYLOR.
Kontrakt obejmuje projektowanie i budowę sieci wod.-kan.
W ramach kontraktu planowana jest:

 1. Budowa ok. 3,7km sieci kanalizacji sanitarnej
 2. Budowa ok. 0,6km sieci wodociągowej    

Kontrakt realizowany będzie w terminie: od 08.05.2018 r. do 31.03.2022 r., w następujących ulicach:
Poligonowej sieć wod.-kan.
kpt. Władysława Raginisa sieć wod.-kan.
Zakończono etap projektowania. Obecnie trwają roboty budowlane w ul. Poligonowej.
W ulicy Raginisa kan. nastąpił odbiór końcowy robót – możliwe jest podłączanie nieruchomości.

Kontrakt X


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i uzupełnienie brakujących odcinków wodociągu w Al. Warszawskiej, ul. Głównej i ul. Kmiecej
W dniu 30.08.2018 r. podpisano umowę z firmą ZIPiS J. PASTWA.
Kontrakt obejmuje projektowanie i budowę sieci wod.-kan.
W ramach kontraktu planowana jest:

 1. Budowa ok. 4,16km sieci kanalizacji sanitarnej
 2. Budowa ok. 2,3km sieci wodociągowej
 3. Budowa 2 przepompowni ścieków

Kontrakt realizowany będzie w terminie: od 30.08.2018 r. do 31.03.2022 r., w następujących ulicach:
Alei Warszawskiej sieć wod.-kan.
Głównej sieć kan.
Kmiecej sieć wod.-kan.
Mgielnej sieć wod.-kan.
Obecnie trwają prace projektowe i roboty budowlane w ulicach Głównej, Kmiecej i Al. Warszawskiej i Mgielnej.

Kontrakt XI – zakończony, możliwe jest podłączanie nieruchomości


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Raginisa, Bołbotta i Gołębiewskiego
W dniu 29.08.2017 r. podpisano umowę z firmą LPRINŻ.
W dniu 28.06.2018 r. nastąpił odbiór końcowy robót. Wybudowano sieć kanalizacyjną wraz z odgałęzieniami o długości 1183,9m oraz sieć wodociągową wraz z odgałęzieniami o długości 1171,50m w ulicach: ppor. Jana Bołbotta, mjr Mariana Gołębiewskiego i kpt. Władysława Raginisa.

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl