MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
LICZNIKI ENERGII - ONLINE

"Zwiększenie możliwości energetycznego wykorzystania biogazu
z oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie do produkcji energii odnawialnej"

Moc zespołu
prądotwórczego nr 1
Moc zespołu
prądotwórczego nr 2

LICZNIKI ENERGII - ONLINE

Od uruchomienia zespoły prądotwórcze wyprodukowały 8 0 2 5 3 4 0 0 kWh energii elektrycznej
W ciągu ostatniej doby zespoły prądotwórcze wyprodukowały 3 3 2 0 0 kWh energii elektrycznej
Wyprodukowana energia mogłaby pokryć dobowe zapotrzebowanie 3 3 2 0 gospodarstw domowych

Projekt "Zwiększenie możliwości energetycznego wykorzystania biogazu z oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie do produkcji energii odnawialnej" zrealizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej VI: Środowisko i Czysta Energia, Działanie 6.2: Energia Przyjazna Środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 objął swoim zakresem zakup, montaż i uruchomienie w elektrociepłowni oczyszczalni Hajdów w Lublinie dwóch nowych kompletnych zespołów prądotwórczych o mocy elektrycznej 850 kW każdy zasilanych biogazem uzyskanym w procesie fermentacji osadów ściekowych.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 6 336 771,66 PLN netto, dofinansowanie z funduszu Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej VI: Środowisko i Czysta Energia, Działanie 6.2: Energia Przyjazna Środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 wyniosło 2 554 859,25 PLN.

Nowe zespoły prądotwórcze zastąpiły stare, wyeksploatowane agregaty zasilane biogazem o znacznie mniejszej mocy (2 x 320 kW). Dzięki produkcji paliwa na "miejscu" w oczyszczalni i jego dostępności a także wyposażeniu agregatów prądotwórczych w moduły odzysku ciepła z chłodzenia silników i spalin, instalacja nowych modułów kogeneracyjnych w oczyszczalni ścieków jest jedną z najbardziej ekonomicznych metod zagospodarowania biogazu. Biogaz powstający w procesie fermentacji wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej wykorzystywanej na potrzeby własne oczyszczalni co będzie miało wpływ na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych działalności oczyszczalni. Jednocześnie produkcja energii elektrycznej odnawialnej OZE w oczyszczalni ścieków wpłynie na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych a tym samym na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl