MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Aktualności

2017-11-15

Konferencja prasowa na temat nowego projektu inwestycyjnego MPWiK

15 listopada 2017 roku w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka oraz Zarządu MPWIK poświęcona nowemu projektowi inwestycyjnemu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – etap III”.

O nowym projekcie inwestycyjnym poinformował Prezes Zarządu MPWIK Sp. z o.o. Sławomir Matyjaszczyk.

 - 14 listopada 2017 roku Zarząd MPWIK podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – etap III” – powiedział Sławomir Matyjaszczyk, Prezes Zarządu MPWIK Sp. z o.o. w Lublinie. - Środki przyznane będą w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” POIiŚ 2014-2020.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2023.  Całkowity koszt inwestycji wynosi 267,2 mln zł, a wysokość dofinansowania 138,4 mln zł. Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w Lublinie, poprzez uzupełnienie dotychczas nieskanalizowanych i niezwodociągowanych obszarów miasta w brakujące odcinki sieci wod.-kan.

 - Wiem, ile pracy kosztowało pracowników MPWiK uzyskanie dofinansowania tego projektu. Największe polskie miasta  aplikowały o fundusze, ale to właśnie projekt lubelskiego MPWiK zyskał uznanie komisji – powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin. – Nie ma wielu miast w Polsce, które tak jak my skutecznie realizują strategię inwestycyjną w zakresie wodociągowo-kanalizacyjnym. Wiele naszych rozwiązań technologicznych to ekstraklasa europejska  – podkreślił Prezydent Krzysztof Żuk.

W ramach inwestycji planowane jest m.in. wybudowanie ok. 51 km sieci kanalizacji sanitarnej, wybudowanie ok. 19,53 km sieci wodociągowej, zmodernizowanie ok. 10,2 km sieci kanalizacji sanitarnej, zmodernizowanie ok. 0,92 km sieci wodociągowej, zmodernizowanie Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” (część technologiczna, zarządzanie energią, inwestycje sieciowe, suszenie osadu).

Realizacja projektu przyczyni się do dalszego rozwoju aglomeracji Lublin poprzez zwiększenie dostępu do sieci wod.-kan., a tym samym aktywizacji inwestycyjnej obszarów, które nie posiadają odpowiedniej infrastruktury. Wyeliminuje to kolejne nieskanalizowane i niezwodociągowane enklawy i pozwoli na podłączenie do sieci kanalizacyjnej 3409 osób, a do sieci wodociągowej 754 osoby.


W konferencji prasowej udział wzięli: Prezes Zarządu MPWiK Sławomir Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Wiceprezes MPWiK Marek Spuz vel Szpos, Dyrektor Inwestycji MPWiK Witold Dadej


Fot. Łukasz Piotrowski

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-320
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl