MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Aktualności

2018-02-22

Wydłużenie okresu obowiązywania taryfy

UWAGA

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie informuje, że w związku z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2017 r., poz. m2180) - „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków"  - zatwierdzone Uchwałą nr 664/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 roku - obowiązują do dnia 10 czerwca 2018 roku.

Nowe taryfy zostaną ogłoszone po ich zatwierdzeniu przez Organ Regulacyjny.

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-320
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl