MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Aktualności

2019-06-10

Remont strategicznej magistrali wodociągowej w Lublinie

10 czerwca 2019 r. w siedzibie MPWiK odbyła się konferencja prasowa związana z rozpoczęciem przez Spółkę remontu magistrali Ø800 w Lublinie.

W konferencji udział wziął Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie oraz Dyrektorzy i Kierownicy Spółki odpowiedzialni za remont magistrali.

- Magistrala Ø800 ma strategiczne znaczenie dla miejskiego systemu wodociągowego, zaopatruje w wodę ok. 40 proc. odbiorców miasta – powiedział Sławomir Matyjaszczyk, Prezes Zarząd MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie. – Przygotowywaliśmy się do tego remontu bardzo starannie, przez okres prawie 2 lat. Jest to kontynuacja robót, które prowadziliśmy w latach 2014-2015. Przebudowa rurociągu Ø800 wpisuje się w plany miasta dotyczące przebudowy ciągów komunikacyjnych , pod którymi przebiega magistrala.

- Inwestując w budowę nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych nie można zapominać o potrzebie odtwarzania właściwości użytkowych obiektów i urządzeń, które często od kilkudziesięciu lat zaopatrują mieszkańców naszego miasta w wodę – powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin. - Dzięki temu mieszkańcy Lublina mogą mieć pewność, że zarówno dziś jak i w przyszłości MPWiK będzie świadczył usługi dostawy wody na najwyższym poziomie – w sposób bezpieczny, ciągły i niezawodny.

Remont magistrali będzie prowadzony w dwóch etapach. Etap I będzie przebiegał w skrzyżowaniu ulic Diamentowa/Wrotkowska i obejmie odcinek o dł. 457 m. Prace ruszyły 10 czerwca i potrwają do końca lipca. Etap II obejmie odcinek wzdłuż ulicy Samsonowicza o długości 756 m. Prace rozpoczną się 1 sierpnia i potrwają do końca września. Magistrala Ø800 zostanie wyłączona na okres ok. 3 miesięcy – od początku lipca do końca września.

- Dzięki wybranej metodzie bezwykopowej z zastosowaniem rękawa termoutwardzalnego na miejscu (CIPP) znacznie ograniczymy czas trwania prac remontowych i obniżymy koszty remontu - zapowiedział Piotr Stelmach, Zastępca Kierownika Wydziału Sieci Wodociągowej MPWiK. – Co istotne, dzięki tej metodzie nie będzie długotrwałych utrudnień w ruchu i uciążliwości dla mieszkańców.

Efektem remontu magistrali będzie poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Lublina, ograniczenie awarii w miejscach przyszłych inwestycji drogowych i zwiększenie niezawodności działania systemu wodociągowego dzięki inwestycjom towarzyszącym remontowi magistrali, np. budowie pompowni na Al. Smorawińskiego oraz wybudowaniu nowych odcinków wodociągu w ul. Diamentowej, Roślinnej i Domeyki.

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-320
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl