MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Aktualności

2019-09-09

Remont strategicznej magistrali na finiszu

MPWiK Lublin wszedł w drugi etap remontu magistrali DN800. Pierwszy etap zakończył się pod koniec lipca. Przebiegał bezawaryjnie, mieszkańcy Lublina nie odczuli wyłączenia strategicznej dla miasta magistrali.

Etap I remontu magistrali ruszył 10 czerwca i trwał do końca lipca. Przebiegał w skrzyżowaniu ulic Diamentowa/Wrotkowska i objął odcinek o dł. 457 m. Etap II rozpoczął się na początku sierpnia i objął odcinek wzdłuż ulicy Samsonowicza o długości 756 m. Prace potrwają do końca września.


- Pierwszy etap zakończył się sukcesem. Wyłączenie magistrali w Lublinie nie spowodowało przerw w dostawach wody ani innych uciążliwości dla mieszkańców. Magistrala DN800 ma strategiczne znaczenie dla miejskiego systemu wodociągowego, zaopatruje w wodę ok. 40 proc. odbiorców miasta. Dlatego tak ważny był dla nas wybór właściwej metody remontu – tłumaczy Marek Spuz vel Szpos, Wiceprezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie. I dodaje: - Możemy z satysfakcją stwierdzić, że przyjęte przez nas rozwiązania okazały się skuteczne i będą mogły być wykorzystywane z powodzeniem w przyszłości, także w sytuacjach awaryjnych, co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę mieszkańców naszego. 

Spółka zdecydowała się na metodę bezwykopową z zastosowaniem rękawa termoutwardzalnego na miejscu (CIPP). Za tą metodą przemawiał krótki czas realizacji,  znaczne ograniczenie utrudnień w ruchu, szczególnie w rejonie skrzyżowań, ograniczenie kosztów remontu, minimalne zmniejszenie przekroju rurociągu przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości rękawa, gwarantujące wieloletnią, bezusterkową eksploatację.


- Jest to metoda sprawdzona, posiadająca referencje innych przedsiębiorstw. Z uwagi na strategiczne znaczenie magistrali DN800 dla lubelskiego systemu wodociągowego braliśmy pod uwagę wyłącznie metody stosowane na tego typu obiektach w Polsce i na świecie – wyjaśnia Marek Spuz vel Szpos

Dostawcą i wykonawcą technologii jest firma Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o.o. , która 9 września 2019 r. przeprowadziła w Lublinie montaż instalacji rękawa filcowo/poliestrowego w technologii CIPP.

- Ponad dwa lata trwały przygotowania do realizacji projektu w Lublinie z uwagi na wielkość magistrali którą należało wyłączyć – mówił Christoph Pietryja, Prezes Zarządu Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o.o.  - W pierwszych dniach sierpnia został uruchomiony, wyremontowany odcinek rurociągu etapu I, o długości 457 m, w rejonie skrzyżowania ulic Wrotkowskiej i Diamentowej. Obecnie jesteśmy na etapie instalacji rękawa czyli końcówki etapu II wzdłuż ulicy Samsonowicza o dł. 756 m. Przewidujemy, że rurociąg ten zostanie uruchomiony do końca września. Natomiast prace wykończeniowe wraz z odtworzeniem nawierzchni powinny się zakończyć do końca października.

Firma Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o.o. od ponad 20 lat specjalizuje się w renowacji sieci wodociągowej metodą rękawa Process Phoenix Double Jacket.  Od 2000 roku wykonała w Polsce ponad 500 km renowacji sieci wodociągowej.

Efektem remontu magistrali DN800 będzie poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Lublina i ograniczenie awarii w miejscach przyszłych inwestycji drogowych.  Dzięki inwestycjom towarzyszącym remontowi magistrali, np. budowie pompowni na Al. Smorawińskiego oraz wybudowaniu nowych odcinków wodociągu w ul. Diamentowej, Roślinnej i Domeyki nastąpi zwiększenie niezawodności działania systemu wodociągowego.

Fot. MPWiK

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-320
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl