MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Aktualności

2020-04-27

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi Klientów

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI KLIENTÓW

W trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie informuje:

 1. OBSŁUGA KLIENTÓW - od dnia 13.03.2020 r. wstrzymana  została bezpośrednia obsługa Klientów.

  Sprawy załatwiane będą głównie  drogą elektroniczną.
  Pozostając do Państwa dyspozycji zachęcamy do kontaktu:
  - mailowego bok@mpwik.lublin.pl
  - poprzez internetowe Biuro Obsługi Klienta  eBOK.
  - listownego na adres MPWiK Sp. z.o.o. w Lublinie  AL. Piłsudskiego 15 20-407  Lublin,
  - telefonicznego  81 53 242 81

 2. DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW - drogą elektroniczną na adres bok@mpwik.lublin.pl.

  W razie potrzeby osobistego dostarczenia dokumentów do przedsiębiorstwa (np. w sprawach warunków przyłączenia, uzgodnień dokumentacji, nadzorów, umów  i innych), prosimy  o pozostawienie ich w pojemniku znajdującym się w Biurze Obsługi Klienta, MPWiK  Sp. z o.o. w Lublinie przy al. Piłsudskiego 15. Potwierdzenie przyjęcia dokumentów prześlemy drogą mailową - warunkiem mailowego potwierdzenia jest podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie.

 3. KASA - znajdująca się w MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w budynku "A" przy al. Piłsudskiego 15 jest  nieczynna do odwołania.

  W związku z powyższym prosimy o dokonywanie płatności w inny, dostępny sposób /wpłaty na poczcie, przelewy bankowe/ na:
  - indywidualne konto odbiorcy umieszczone na fakturze
  - lub ogólne konto MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie: 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404 /w tym przypadku prosimy o  podanie numeru płatnika z faktury/.
  - faktury MPWiK opłacać można bez dodatkowych opłat w kasach wszystkich Oddziałów Banku PeKaO S. A. 

 4. ODCZYTY - od dnia 13.03.2020 r. pracownicy nie dokonują wizualnych odczytów wodomierzy. Tam, gdzie mamy techniczne możliwości, odczyty będą dokonywane zdalnie, bez wchodzenia na teren posesji. W pozostałych przypadkach prosimy o podawanie stanów  wodomierzy lub zużycie wody i ilość odprowadzonych ścieków naliczone zostanie na podstawie średniodobowego zużycia z poprzednich okresów rozliczeniowych. W miarę możliwości prosimy o podawanie stanów wodomierzy telefonicznie lub mailowo do Wydziału Opomiarowania Wody i Ścieków pod nr telefonów:
  - tel. 81 50-49-497
  - tel. 81 50-49-498
  - odczyty@mpwik.lublin.pl

 5. MONTAŻ  i WYMIANY WODOMIERZY - Wstrzymane zostały montaże i wymiany legalizacyjne wodomierzy w budynkach.

  W przypadkach awaryjnych i szczególnie uzasadnionych podejmujemy indywidualne  działania w zakresie uzgodnionym  z Odbiorcą.
  W sprawie wodomierzy ogrodowych można się kontaktować pod numerem  tel. 667 770 371 lub 695 651 760.

 6. LABORATORIUM nie przyjmuje zleceń na pobór próbek do badania wody z instalacji wewnętrznych Odbiorców.

 7. Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody oraz odbioru ścieków, AWARIE będą usuwane na bieżąco.


NUMERY KONTAKTOWE

 • Pogotowie Wodociągowo – Kanalizacyjne tel. 994
 • Wydział Opomiarowania Wody i Ścieków /odczyty wodomierzy/
  tel. 81 50-49-497
  tel. 81 50-49-498
  odczyty@mpwik.lublin.pl
 • Dział Techniczny/warunki techniczne, uzgadnianie dokumentacji/
  tel. 81-53-68-130
  tel. 81-53-68-382.


Za niedogodności związane z nadzwyczajną sytuacją serdecznie przepraszamy.

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-320
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl