MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Aktualności

2020-04-01

Jak zweryfikować tożsamość slużb MPWiK

Szanowni Klienci,

Mając na uwadze bezpieczeństwo obsługi mieszkańców Lublina przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie informujemy, że nasze służby mogą zgłaszać się do Państwa domów wyłącznie po uprzedniej zapowiedzi telefonicznej lub listownej. Nasi pracownicy mogą również przybyć do domów Klientów celem usunięcia awarii lub innej interwencji wod.-kan. po zgłoszeniu takiej potrzeby do Pogotowia Wodociągowo-Kakalizacyjnego MPWIK.

Podczas wizyt naszych pracowników w Państwa domach związanych np. z usuwaniem awarii lub innej interwencji przypominamy, że każdy pracownik MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie winien przed wejściem do Państwa domu okazać ważną legitymację służbową.

Oryginalna legitymacja MPWiK wydrukowana jest na plastikowej karcie (o rozmiarach zbliżonych do karty bankowej) i zawsze zawiera: zdjęcie pracownika, imię, nazwisko, funkcję, numer służbowy oraz datę ważności. Na rewersie legitymacji znajduje się upoważnienie do przeprowadzania wyraźnie określonych czynności i prac jakie pracownik może wykonywać na Państwa posesji. Upoważnienie to jest zawsze podpisane przez Członka Zarządu Spółki.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tożsamości osoby podającej się za pracownika MPWiK prosimy o kontakt z naszym Pogotowiem Wodociągowo-Kanalizacyjnym dostępnym całą dobę pod bezpłatnym numerem 994.

Jeśli dane z legitymacji nie zostaną potwierdzone należy niezwłocznie skontaktować się z odpowiednimi służbami pod numerem alarmowym 112.

Uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem 994 w każdej sytuacji, która budzi Państwa niepokój lub wątpliwości.

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-320
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl