MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Aktualności

2020-05-05

Zalecenia Sanepidu dot. jakości wody w instalacjach wewnętrznych


Zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie MPWiK Sp. z o.o. informuje,  że nieużywanie wewnętrznej  instalacji wodociągowej w budynku lub znaczne zmniejszenie poboru wody, może powodować pogorszenie jej jakości na skutek długiego przebywania w instalacji wewnętrznej. W takim przypadku konieczne jest regularne spuszczanie wody z poszczególnych punktów czerpalnych. Wskazane przez PPIS działania pozwolą na  uniknięcie wtórnego  zanieczyszczenia wody w instalacji wewnętrznej  i utrzymanie właściwej  jej jakości.

Sytuacja taka może dotyczyć nieczynnych obecnie obiektów publicznych  takich jak szkoły, przedszkola,  żłobki, gastronomia oraz innych, gdzie ilość wody uległa znacznemu ograniczeniu a niektóre odcinki instalacji w ogóle mogą być nieużywane.

W ww. obiektach przed ponownym ich uruchomieniem należy intensywnie przepłukać instalacje w celu wymiany wody w rurociągach. Zalecane jest też przeprowadzenie badań jakości wody w instalacji lub można rozważyć przeprowadzenie dezynfekcji instalacji wewnętrznej.

Jednocześnie MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie informuje, że woda podawana do sieci jest regularnie badana  i spełnia wszystkie wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-320
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl