MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Aktualności

2021-06-16

Zapraszamy do wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

2021-05-31
Taryfa opłat

informuje, że zgodnie z art. 24g. ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz.2028) do dnia wejścia w życie nowej taryfy albo taryfy tymczasowej stosuje się dotychczasową taryfę.

2021-05-04
Wznowienie działalności Stacji Kontroli Pojazdów MPWiK

 

Stacja Kontroli Pojazdów wznawia usługi dla klientów zewnętrznych

2021-04-27
Współpraca badawczo-rozwojowa MPWiK, Gminy Lublin, UMCS i spółki Nexbio

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, Gmina Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz spółka Nexbio podpisały w dniu 26 kwietnia 2021 r. umowę o współpracy badawczo-rozwojowej. Przedmiotem umowy są wspólne prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące wykrywania zagrożeń dla człowieka i środowiska, w tym w szczególności analiza i monitoring biologiczno-chemiczny lubelskich ścieków, pod kątem obecności w nich wirusa SARS-CoV-2.

1 2
powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-320
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl