MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Strefa Klienta

   Przyczyny różnic pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego, a sumą  wskazań wodomierzy mieszkaniowych

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie przyczyn rozbieżności, między wskazaniem wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączu wodociągowym a sumą wskazań wszystkich wodomierzy mieszkaniowych wyjaśniamy, że mają one prawo się różnić, ponieważ każdy z wodomierzy obarczony jest indywidualnym błędem wskazań, mieszczącym się w granicach błędów dopuszczalnych. Z wyliczeń teoretycznych, nie uwzględniających wpływu warunków instalacyjnych, różnica między wskazaniem wodomierza głównego i sumą wskazań wodomierzy indywidualnych może sięgnąć nawet do 10%.

W przypadku różnic przekraczających próg 10% rozbieżności wskazań wodomierzy mogą być spowodowane następującymi czynnikami:

1.    nie rejestrowanie przez wodomierze mieszkaniowe przecieków w instalacjach wewnętrznych spowodowane czynnikami technicznymi lub wypływem wody poniżej progu rozruchowego wodomierza (np. w tym przepuszczanie uszczelek przy nocnym wzroście ciśnienia w instalacji). Próg rozruchu wodomierza jest to próg poniżej którego wodomierz albo nie pracuje, albo jego wskazania obarczone są błędem pomiaru bliskim 100%, 

2.   
stosowanie wodomierzy mieszkaniowych o niskiej klasie dokładności pomiarowej    (np. zastosowanie wodomierzy klasy A lub klasy B lecz zamontowanych pionowo co powoduje obniżenie dokładności pomiaru do najniższej klasy A).  

3.   
nieprawidłowe wykonanie układów pomiarowych  niezgodnie z warunkami określonymi przez producentów wodomierzy (np.: wodomierz zainstalowany bezpośrednio za  kolanem, brak wymaganych odcinków prostych) 

4.   
niejednoczesność odczytów wodomierzy mieszkaniowych i wodomierza głównego, 

5.   
rozliczanie według ryczałtu przy braku odczytu wodomierza w mieszkaniu,   

6.   
zaokrąglenie odczytu do pełnych m3 (ma znaczenie przy niewielkim poborze wody), 

7.   
„przebicie” ciepłej lub zimnej wody przy zastosowaniu baterii mieszalnikowych (należy stosować  zawory zwrotne na cyrkulacji cieplej wody i kontrolować ich sprawność), 

8.   
uszkodzenie  wodomierza mieszkaniowego lub ingerencja w jego pracę, 

Mamy nadzieję, że analiza pracy wodomierzy mieszkaniowych w ww. zakresie umożliwi ustalenie przyczyn rozbieżności jeśli ich wielkość przekracza 10%.

Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl