MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Strefa Klienta

 

Do najważniejszych zadań Działu Obsługi Klienta należą:

 • informowanie o obowiązujących procedurach w zakresie przyłączenia do sieci wod.-kan.,
 • przyjmowanie wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci wod.-kan.,
 • wydawanie warunków technicznych opracowanych przez Dział Techniczny,
 • przyjmowanie wniosków o uzgodnienie dokumentacji,
 • umawianie na odbiór przyłączy i sieci oraz montaż wodomierzy,
 • zawieranie umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 • wyjaśnianie sposobu rozliczeń oraz zasad płatności za wodę i ścieki,
 • wystawianie faktur za wodę i ścieki,
 • księgowanie wpłat za wodę i ścieki,
 • informowanie o bieżących należnościach i zadłużeniu,
 • windykacja należności,
 • przyjmowanie reklamacji i skarg,
 • rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących awarii na sieci wewnętrznej.

 


ADRES:

al. J. Piłsudskiego 15
20 - 407 Lublin

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek - Piątek: 700 - 1500

KONTAKT:

tel/fax: 81 532-01-80
kom: 724-345-300

tel. 81 532-42-81 /centrala MPWiK al. J. Piłsudskiego 15/:
- umowy   wew. 315 - 319
- rozliczenia i księgowanie   wew. 211, 212
- windykacja wew. 213, 214, 216, 218, 222, 223
- rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących awarii na sieci wewnętrznej   wew. 324 - 326
- warunki techniczne wew. 382

tel. 81 744-36-41 /Baza Zemborzycka/:
- naprawa, legalizacja i ekspertyza wodomierza wew. 575, 578
- odczyty wodomierzy wew. 497, 498, tel. bezpośredni: 81 532-87-21

E-mail:

bok@mpwik.lublin.pl
 

Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl