MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Strefa Klienta

UWAGA

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie informuje, że w związku z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2017 r., poz. m2180) - „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków"  - zatwierdzone Uchwałą nr 664/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 roku - obowiązują do dnia 10 czerwca 2018 roku.

Nowe taryfy zostaną ogłoszone po ich zatwierdzeniu przez Organ Regulacyjny.

 


 

Taryfa obowiązująca od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. działając na podstawie art. 24 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.139 j.t z późniejszymi zmianami), ogłasza „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków" obowiązujące od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2018 roku.

Taryfy zostały zatwierdzone Uchwałą nr 664/XXV/2017 Rady Mista Lublin z dnia 2 lutego 2017 roku i stanowią załącznik nr 1 do w/w Uchwały.

Taryfa w formacie pdf”


 

Taryfa obowiązująca od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r.


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
działając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139), ogłasza „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków" obowiązujące od 1 marca 2016 roku do 28 lutego 2017 roku.

Taryfy w formacie PDF ”

 


 

Taryfa obowiązująca od 1 marca 2015 r.


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
działając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), ogłasza „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków" obowiązujące od 1 marca 2015 roku do 29 lutego 2016 roku.
Taryfa w formacie pdf” 

Taryfa obowiązująca od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r.


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
działając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), ogłasza „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków" obowiązujące od 1 marca 2014 roku do 28 lutego 2015 roku.
Taryfa w formacie pdf”
 


Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-320
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl