MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Strefa Klienta

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z  o.o.


informuje, że w dniu 16 sierpnia 2021 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszono zatwierdzoną Taryfę /Decyzja nr: LU.RZT.70.264.2021.JB z dnia 6 sierpnia 2021 r./ za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lublin, na terenie gminy Jastków w rejonie ul. Aksamitnej i ul. Ziemskiej w gminie Jastków, na terenie gminy Konopnica w rejonie ul. Raszyńskiej, ul. Laskowej i ul. Nałęczowskiej w gminie Lublin, na terenie gminy Głusk w rejonie ul. Barwnej, ul. Podleśnej, ul. Abramowickiej, ul. Strojnowskiego, ul. Zorza w gminie Lublin i w rejonie ul. Bukowej w gminie Głusk na okres 3 lat.

Zgodnie z art. 24f ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020.2028 z późn. zm.) zatwierdzona Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (tj. od 24 sierpnia 2021 r.).

Decyzja nr: LU.RZT.70.264.2021.JB z dnia 6 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzone taryfy decyzją nr: LU.RZT.70.264.2021.JB

 

 

 

 

 


Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Zobacz tabelę wyłączeń dostaw
wody wynikających z planowanych modernizacji sieci wodociągowej oraz awarii

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl