MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Strefa Klienta

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z  o.o.

informuje, że w dniu 29.03.2021 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszono zatwierdzoną Taryfę /Decyzja nr: LU.RZT.70.10.2021.MW z dnia 5 marca 2021 r./ za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Lubartów dla miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka - Kolonia, Baranówka i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lubartów dla miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka - Kolonia na okres 3 lat
Zgodnie z art. 24f ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 tekst jednolity z dnia 17.11.2020)  zatwierdzona Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. (tj. o 6 kwietnia 2021)

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-lublinie-taryfy/decyzja-nr-lu-rzt-70-10-2021-mw.html

 

Decyzja nr: LU.RZT.70.10.2021.MW z dnia 05.03.2021 r

Zatwierdzone taryfy decyzją nr: LU.RZT.70.10.2021.MW


Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Zobacz tabelę wyłączeń dostaw
wody wynikających z planowanych modernizacji sieci wodociągowej oraz awarii

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl