MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Strefa Klienta

 

1. Wniosek do MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie o warunki techniczne przyłączenia do sieci wod.-kan. ”.pdf
 2. Wniosek do MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie o warunki techniczne rozbudowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej  ”.pdf
 3. Wniosek do MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie o uzgodnienie dokumentacji projektowej ”.pdf
 4. Zawiadomienie MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie o rozpoczęciu i zakończeniu robót ”.pdf
 5. Wniosek o zawarcie umowy o przekazanie sieci wod.-kan. do eksploatacji i na własność MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie. ”.pdf
 6. Wniosek o zwrot kosztów realizacji włączenia i przekazanie przyłączy. ”.pdf
 7. Wniosek o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę
bezpowrotnie zużytą na podlewanie przydomowych terenów zielonych
”.pdf
”.doc
 8. Przykładowy wzór umowy:  ”.pdf
 9. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
oraz montaż wodomierza

”.pdf

”.doc

 10. Mierzenie stopnia zadowolenia klienta  ”.pdf
 11. Wniosek o zmianę sposobu wystawiania faktur w formie elektronicznej
 ”.pdf
 12. Wniosek o zmianę adresu e-mail do przesyłania faktur elektronicznych
 ”.pdf
 13. Wniosek o wystawienie duplikatu faktury elektronicznej
 ”.pdf
 14. Rezygnacja z otrzymywania faktur w formie elektronicznej
 ”.pdf

 


Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl