MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Strefa Klienta

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne  
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  
5. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
6. Kodeks Cywilny  
7. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.  
8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych  
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody  
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
12. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin uchwalony przez Radę Miasta Lublin uchwałą z dnia 09.09.2021 r. nr 976/XXXI/2021 (obowiązujący od dnia 05.10.2021 r.)  ”
13. Uchwała nr 729/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin  
14. Regulamin rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  ”
15. Decyzja - zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Miasta Lublin  ”
16. Decyzja - zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Lubartów  ”
17. Zmiana decyzji - zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Lubartów

”

 


Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl