MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Strefa Klienta

Płatności przez polecenie zapłaty


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów w celu ułatwienia opłacania faktur za świadczone przez Spółkę usługi - dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków, od maja 2014 roku wprowadzona została dodatkowa forma płatności - polecenie zapłaty.

 
Uruchomienie usługi odbywa się po wypełnieniu i podpisaniu przez Państwa formularza „Zgody  na obciążanie rachunku" oraz dostarczeniu go lub przesłaniu do Działu Obsługi Klienta w 2 egzemplarzach
 
Sposób aktywowania usługi:
  • Aktywacją usługi zajmują się pracownicy MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, którzy przekazują wszystkie niezbędne informacje do banku .
  • Usługa będzie aktywna w ciągu 30 dni, licząc od dnia doręczenia wniosku do MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, przy założeniu pozytywnej weryfikacji wniosku przez bank Klienta.
  • Od momentu aktywacji usługi przez bank - płatność za fakturę dokonywana jest automatycznie. Kwota do zapłaty jest pobierana dopiero w dniu płatności faktury. Do obowiązku Klienta należy zabezpieczenie środków  płatniczych w tym dniu na własnym koncie bankowym.
  • Faktury z adnotacją „Płatne: polecenie zapłaty" będą nadal wysyłane do Państwa, w celu umożliwienia kontrolowania poziomu swego zużycia wody i/lub odprowadzania ścieków.
  • Jeśli na koncie nie będzie wystarczającej ilości środków płatniczych, pobranie należności zostanie jednokrotnie powtórzone. Natomiast przy dalszym braku środków podczas ponowionej próby pobrania należności, faktura nie zostanie opłacona przez Państwa bank. 

Fakturę taką należy opłacić we własnym zakresie. W przypadku uchybienia terminu płatności zostaną naliczone odsetki ustawowe. 

Regulując należności poprzez „Polecenie zapłaty" nie tracą Państwo kontroli nad swoimi wydatkami. Jeśli kwota na fakturze budzi Państwa wątpliwości, możecie ją zareklamować w MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, zgodnie z warunkami umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków. 

W przypadku gdy ta forma płatności nie spełnia Państwa oczekiwań w każdej chwili można zrezygnować z „Polecenia zapłaty". W tym celu należy poprawnie wypełnić formularz „Odwołanie zgody na obciążenie rachunku" dostarczyć w 2 egzemplarzach na adres: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
al. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zamieszczone poniżej informacje:

 

Podpis na formularzu „Zgoda na obciążenie rachunku" winien być zgodny ze wzorem podpisu, złożonym w Państwa banku, na karcie wzoru podpisu, a w przypadku jeśli konto bankowe zarejestrowane jest na firmę, niezbędna jest również pieczęć - w przeciwnym razie bank może nie zaakceptować druku „Zgody na obciążenie rachunku".

W polu „Identyfikator płatności Nabywcy" należy wpisać 5-cyfrowy nr nabywcy klienta znajdujący się w lewym górnym rogu faktury.

 

W przypadku gdy chcą Państwo aktywować płatność poprzez „Polecenie zapłaty" a dotychczas korzystaliście ze zlecenia stałego najpierw należałoby zlikwidować obecny sposób rozliczeń tj. zrezygnować ze zlecenia stałego. Jeśli Klient nie zlikwiduje zlecenia stałego, to jego bank może odrzucić „Zgodę na obciążenie rachunku". Usługa nie zostanie uruchomiona.


Zgoda na obciążenie rachunku:


 ” wzór

 ” formularz zgody na obciążenie rachunku

Odwołanie zgody na obciążenie rachunku:

 ” wzór

 ” formularz odwołania zgody na obiążenie rachunku
 


Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl