MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Laboratorium

Ważna Informacja dla Klientów Centralnego Laboratorium

Szanowni Państwo, Centralne Laboratorium MPWiK Sp. zo.o. w Lublinie informuje, że od 01.01.2022 r. zawiesza realizację komercyjnych zadań badawczych. Wszystkim naszym Klientom składamy podziękowania za dotychczasową współpracę.

laboratoiumSzanowni Państwo
 
Centralne Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie posiada ponad 50-letnią historię a jednocześnie jest nowoczesnym, pretendującym do miana jednego z najlepszych laboratoriów wodociągowych w kraju.
 
Naszym mottem w pracy są wiarygodność badań i kompetencje techniczne, które zostały wielokrotnie potwierdzone przez niezależnych auditorów Polskiego Centrum Akredytacji. Akredytację o numerze certyfikatu AB 383 uzyskaliśmy w lutym 2002 roku jako drugie laboratorium wodociągowe w kraju.
 
Naszymi podstawowymi zadaniami są badania wody, ścieków i osadu ściekowego, które wykonujemy w zakresie wskaźników mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
W pracy analitycznej wykorzystujemy najnowsze metody, techniki i procedury badawcze oraz nowoczesne, wysokospecjalistyczne urządzenia pomiarowe, tj.: chromatografy czy spektrometry absorpcji atomowej, które gwarantują najwyższy poziom usług.
 
Współpracujemy z wieloma uznanymi laboratoriami i placówkami badawczymi w kraju, jesteśmy czynnym członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.
 
Wielokrotnie współorganizowaliśmy szkolenia i sympozja poświęcone normie PN-EN ISO/IEC 17025 oraz technikom analitycznym. Dysponujemy własną kadrą wykwalifikowanych próbobiorców i samochodami służącymi do transportowania próbek.
 
Z poważaniem
Kierownik Centralnego Laboratorium
MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie

Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl