MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
BIP

Wyszukaj w BIP:

Tryb działania Spółki narzucony jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. W zakresie wykonywania zadań publicznych, a w szczególności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. regulującej powyższe zagadnienia (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami).
Na podstawie tej ustawy wydane zostały: 

  • w drodze Decyzji nr GK.4.2.2.7033/I/2002 Zarządu Miasta Lublina z dnia 15.07.2002 r. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obejmujące teren Miasta Lublina.
  • w drodze Uchwały nr 73/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31.01.2019 r. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Lublin - ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 11.03 2019 r. (poz. 1572), który wszedł w życie z dniem 26 marca 2019 r.
  • w drodze Decyzji nr RG-7636/38/2003 Wójta Gminy Lubartów z dnia 30.04.2003 r. zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubartów, zmienione Decyzją Wójta Gminy Lubartów z dnia 02.06.2003 r.
  • w drodze Uchwały nr XXXIV/236/2005 Rady Gminy Lubartów z dnia 29.12.2005 r. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Gminy Lubartów - opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego nr 77, poz. 1425 z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Powyższe akty w sposób szczegółowy określają tryb postępowania Spółki w toku realizacji zadań publicznych oraz prawa i obowiązki odbiorców usług publicznych.

 

 


Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl