MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
BIP

Wyszukaj w BIP:

Według stanu na dzień 09.01.2023 r. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 291.987.600,00 PLN. Gmina Lublin obejmuje wszystkie 431 712 (czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwanaście) udziałów o wartości po 600,00 zł (sześćset złotych) każdy, o łącznej wartości 259 027 200,00 zł (dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych).

Według stanu na dzień 31.12.2015 r.

Aktywa trwałe wynoszą 585 371 049,03 zł.

Zysk netto wynosi 13 074 144,60 zł.
  
Ciężar publiczny wynosi 13 158 941,99 zł.

Dług publiczny wynosi 0 zł.

Pomoc publiczna wynosi 0 zł.


Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Zobacz tabelę wyłączeń dostaw
wody wynikających z planowanych modernizacji sieci wodociągowej oraz awarii

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl