MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
BIP

Wyszukaj w BIP:

Według stanu na dzień 20.05.2022 r. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi  285 843 000,00 zł. Gmina Lublin obejmuje wszystkie 421 471 (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) udziałów o wartości po 600,00 zł (sześćset złotych) każdy, o łącznej wartości 252 882 600,00 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych).

Według stanu na dzień 31.12.2015 r.

Aktywa trwałe wynoszą 585 371 049,03 zł.

Zysk netto wynosi 13 074 144,60 zł.
  
Ciężar publiczny wynosi 13 158 941,99 zł.

Dług publiczny wynosi 0 zł.

Pomoc publiczna wynosi 0 zł.


Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl