MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
BIP

Wyszukaj w BIP:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin stanowiący akt prawa miejscowego określa sposób i tryb przyjmowania i załatwiania spraw, skarg i wniosków. Sprawy wpływające do Spółki, a dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków załatwiane są w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od daty złożenia wniosku, chyba że inny termin wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Skargi i wnioski zgodnie z regulaminem rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni, zaś w przypadku przeprowadzania postępowania wyjaśniającego w terminie do 30 dni od dnia złożenia.


Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Zobacz tabelę wyłączeń dostaw
wody wynikających z planowanych modernizacji sieci wodociągowej oraz awarii

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl