MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Oczyszczalnia

Oczyszczalnia ścieków - informacje ogólne

 

Oczyszczalnia ścieków  "Hajdów" oczyszcza ścieki bytowe i przemysłowe z aglomeracji Lublin (Lublin, Świdnik, Wólka, Konopnica, Głusk, Niemce). Oczyszczalnia ścieków posiada następującą projektową zdolność przepustową:

 

  • średnio na dobę Qd śr = 120 000 m3/d
  • max. na dobę Qd max = 135 000 m3/d
  • max. na godzinę Qh max = 9 000 m3/h

 

Oczyszczalnia ścieków położona jest we wschodniej części miasta Lublina, pomiędzy rzeką Bystrzycą a ulicami Łagiewnicką i Jakubowicką. Do terenu oczyszczalni należy też obszar pól zalądowywania, zlokalizowany na łąkach wsi Jakubowice, na lewym brzegu rzeki, w odległości około 2 km od obiektów oczyszczalni. Oczyszczalnia zajmuje łącznie 57,55 ha, z czego pola zalądowywania - 23,28 ha. Obiekt został zaprojektowany w latach siedemdziesiątych, a jego budowa trwała do 1992 roku.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Bystrzyca, drugi, co do wielkości dopływ Wieprza. Spółka, dbając o naturalne środowisko, przykłada ogromną wagę do jakości świadczonych usług i zaawansowanych technologii wykorzystywanych w obiekcie. Dla ochrony wód powierzchniowych najistotniejsze znaczenie ma prowadzona nieprzerwanie od kilkunastu lat modernizacja oczyszczalni. Jej efektem jest znaczna poprawa jakości ścieków oczyszczonych, szczególnie w zakresie związków biogennych. Stopień redukcji podstawowych wskaźników zanieczyszczeń wynosi średnio 96,4%, co pozwala na spełnienie warunków pozwolenia wodnoprawnego.

Stały monitoring i optymalizacja procesów, racjonalne wykorzystanie surowców, hermetyzacja obiektów, poprawa bilansu energetycznego oraz wytwarzanie tzw. „zielonej energii” z biogazu wpływają na ochronę zasobów naturalnych oraz ograniczają oddziaływanie i uciążliwość oczyszczalni dla środowiska i ludzi.


powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl