MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Usługi

Spółka dysponuje dwoma nowoczesnymi kamerowozami. Monitorują one kanały sanitarne, deszczowe i ogólnospławne o średnicach od 100 mm do 1000 mm oraz o długości odcinka do 300 m, bez względu na materiał i głębokość ułożenia.

KamerowózZaletą przeglądów wykonywanych kamerą jest możliwość:

  • dokładnego określenia miejsc podłączeń przykanalików,
  • odszukania niewidocznych na powierzchni studzienek,
  • precyzyjnej identyfikacji miejsc awaryjnych, tj. spękań, załamań, zatorów, przesunięć, infiltracji itp.,
  • wykonania przeglądów odbiorowych nowych i wyremontowanych kanałów przed ich uruchomieniem,
  • określania spadku badanego odcinka kanału.

Klient w ramach usługi otrzymuje płytę CD lub DVD z nagranym przebiegiem inspekcji, raport pisemno-graficzny, wykresy spadku, kolorowe fotografie szczególnie interesujących miejsc oraz na życzenie poradę dotyczącą sposobu usunięcia usterek (w tym również metodami bezwykopowymi). Usługa ta gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie kanałów oraz daje możliwość odpowiedzialnego planowania ich dalszej eksploatacji. Jest także sposobem na zmniejszenie kosztów usuwania awarii.
Kontakt:

   Dział Diagnostyki Sieci Wod.-Kan.
  ul.Zemborzycka 114a, 20-445 Lublin
  tel. (081) 744 36 41 w. 421, fax 744 32 80

Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl