MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
O Spółce

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. jest od r.1998 spółką prawa handlowego, będącą własnością gminy Lublin.

Głównym przedmiotem działalności jest produkcja, dystrybucja i sprzedaż wody oraz usługi w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków. MPWiK administruje także miejskim Składowiskiem Odpadów w Rokitnie.
Wszystkim działaniom podejmowanym przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie przyświeca idea ochrony środowiska, które jest naszym wspólnym dziedzictwem i które należy pozostawić przyszłym pokoleniom w jak najlepszym stanie. Ich celem jest promowanie i wzmocnienie zrównoważonej gospodarki wodnej oraz stworzenie marki wzbudzającej zaufanie odbiorców w zakresie zarówno jakości produktów, jak i obsługi klienta.

Biuro MPWiKLubelskie Wodociągi należą do zaszczytnego grona najlepszych firm wodociągowo-kanalizacyjnych w kraju. Spółka jako pierwsza wdrożyła innowacyjne rozwiązanie monitoringu komputerowego pracy sieci wodociągowej oraz opracowała matematyczny model sieci wod.-kan., dzięki któremu można z dużą dokładnością przewidzieć następstwa awarii i wybrać najkorzystniejsze warianty działań, a także podejmować szybkie i trafne decyzje eksploatacyjne. System dystrybucji wody jest wciąż doskonalony, opiera się na komputerowym programie kontroli ciśnienia wody w najważniejszych punktach sieci wodociągowej oraz kontroli pracy wszystkich pompowni.

 


Galeria zdjęć

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl