MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Wirtualna wycieczka po oczyszczalni
Deklaracja środowiskowa
O Spółce MPWIK
Środowisko jest naszym wspólnym dziedzictwem
i należy pozostawić je
przyszłym pokoleniom
w jak najlepszym stanie.

Ta idea już od ponad 110 lat przyświeca działaniom podejmowanym przez
lubelskie Wodociągi.

”

Projekty UE

Infrastruktura i Œrodowisko ISPA Fundusz Spójnoœci

Aktualności 2014

2014-04-07
Przebudowa żeliwnej magistrali wodociągowej na al. J. Piłsudskiego
2014-04-02
Spółka poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora nadzoru branży elektrycznej
2014-03-28
Program „Budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej w Lublinie – Etap I”
2014-04-03
Możliwe zakłócenia w dostawie wody w centrum miasta
Zobacz wszystkie

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-320
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl