MPWiK Logo
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
                   
Aktualności

2021-05-31

Taryfa opłat

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z  o.o.


informuje, że zgodnie z art. 24g. ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz.2028) do dnia wejścia w życie nowej taryfy albo taryfy tymczasowej stosuje się dotychczasową taryfę.

Obecnie toczy się postępowanie w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy.

powrót

Awarie/Wyłączenia

Pogotowie Wod.-Kan.
czynne 24h/dobę
Aktualnie woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców

Biuro Obsługi Klienta

tel/fax 81 532 01 80
tel. 81 532 42 81
w.315-319
kom. 724 345 300
bok@mpwik.lublin.pl